Vrijwilliger

In de kerk zijn veel gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente: de vrijwilligers.

Ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen, leden van werkgroepen vormings en toerustingswerk en commissies liturgie en eredienst, de lopers van Kerkbalans, de leiders van de kindernevendienst en de jongerensoos… 

Vrijwilligersbeleid

Een gemeente moet een duidelijk beeld hebben hoe zij gemeente wil zijn, en welke taken zij daarom op zich wil nemen. Bovendien moet een gemeente duidelijk maken of zij haar vrijwilligers een contract biedt, met een vrijwilligersvergoeding. En vraagt een gemeente haar vrijwilligers om zich te scholen voor het werk dat zij doen? 

Vrijwilligersovereenkomst

In de kerk is naast de betaalde krachten (predikanten en kerkelijk medewerkers) een groot aantal vrijwilligers werkzaam. In sommige gevallen wordt met vrijwilligersovereenkomsten en een vrijwilligersvergoeding gewerkt. 

Model koster-vrijwilliger

Soms kiezen gemeenteleden ervoor om als vrijwilligers gemeenteleden de kosterstaken te vervullen. Ook in dat geval is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over de taken, de uitvoering en de verantwoordelijkheid.

Modellen kerkmusicus-vrijwilliger

Fiscus

De belastingdienst heeft voor het onbelast uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding grenzen gesteld. Ook mag de vergoeding die wordt verstrekt, niet te dicht in de buurt komen van een marktconforme beloning.

  • per jaar mag niet meer worden vergoed/ontvangen dan € 1.500,-
  • per maand mag de vergoeding niet meer dan € 150,- bedragen
  • per uur mag de vergoeding niet meer dan € 4,50 bedragen. 

Deskundigheidsbevordering

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie is het professionele instituut voor scholing en ontmoeting van de vrijwilligers en betaalde krachten van de Protestantse Kerk. Het Toerustingscentrum organiseert, ontwikkelt en coördineert een scala aan cursussen met het oog op deskundigheidsbevordering, ook voor vrijwilligers.  
>Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/pcte

Verzekeringen

In de gemeente wordt veel werk door vrijwilligers verricht en daarbij kan er natuurlijk altijd wat gebeuren. Het is daarom goed om stil te staan of vrijwilligers voldoende zijn verzekerd voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en ongevallen.
>Meer informatie over verzekering van vrijwilligers: www.vkb-verzekeringen.nl/

P&O-services

P&O-services is binnen de dienstenorganisatie Protestantse Kerk bij uitstek het aanspreekpunt voor vragen over de positie van vrijwilligers.
>Meer informatie: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerk.nl; of (030) 880 1880.