Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers: modellen

Bij de rechtspositieregeling voor kerkelijke medewerkers zijn diverse modellen gemaakt. De algemene modellen gelden voor alle kerkelijke medewerkers. Een aantal modellen is speciaal gemaakt voor een bepaalde beroepsgroep. 

Algemeen

Kerkelijk werker

Kerkmusicus-beroepskracht  

Koster/Beheerder 

Overige kerkelijke medewerkers