Arbeidsvoorwaarden kerkelijk werker

Een kerkelijk werker werkt in een gemeente: in pastoraat, diaconaat of missionair werk, in jeugdwerk of catechese.

Voor deze groep staat op deze pagina informatie betreffende hun aanstelling en arbeidsvoorwaarden.

Documenten

Algemene documenten

Rondom het arbeidscontract

Rondom het kerkelijk ambt

Veelgestelde vragen

 • Wat is een kerkelijk werker?

 • Wat doet een kerkelijk werker?

 • Hoe stel ik een kerkelijk werker aan?

 • In welke salarisschaal dient een kerkelijk werker te worden beloond?

 • Mag een kerkelijk werker als ZZPíer aangetrokken worden?

 • Wie mag er tot kerkelijk werker worden benoemd? (mag een predikant/proponent/emeritus als kerkelijk werker worden benoemd?)

 • Hoe zit het met de jaargesprekken en/of de functioneringsgesprekken van kerkelijk werkers?

 • Hoe zit het met permanente educatie (PE) en kerkelijk werkers?

 • Welke regelingen zijn van toepassing op een kerkelijk werker?

 • Mag een kerkelijk werker in meerdere gemeenten ambtsdrager zijn?

 • Wanneer mag een kerkelijk werker voorgaan in diensten?

 • Wanneer mag een kerkelijk werker de sacramenten (avondmaal, doop, etc.) bedienen?

 • Ik heb meer/andere vragen over arbeidsvoorwaarden van kerkelijk werkers