Arbeidsvoorwaarden algemeen - kerkelijke medewerkers

Voor alle werknemers van de Protestantse Kerk geldt de arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers. De arbeidsvoorwaardenregeling bevat zowel de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers als daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

De arbeidsvoorwaardenregeling wordt per jaar een aantal keer aangepast. Dat kan zijn vanwege wijzigingen in de wet of vanwege een premiestijging van het pensioen. Het kan ook zijn dat de kleine synode (wat betreft wijzigingen van de Generale Regeling Rechtspositie medewerkers) of het georganiseerd overleg medewerkers besluit tot een inhoudelijke wijziging van de regelingen. Van deze wijzigingen worden alle colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen middels een circulaire (een e-mail bericht) op de hoogte gehouden. Wilt u deze circulaires ook ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via arbeidsvoorwaarden@protestantsekerk.nl. De actuele arbeidsvoorwaardenregeling en circulaire worden ook op deze pagina gepubliceerd.

Afhankelijk van de functie die de werknemer uitvoert kunnen er verschillende regels gelden en/of verschillende model-documenten zijn gemaakt. Meer informatie over de verschillende functies kunt u vinden via deze links:

Nieuwsberichten

23-08-2018 Loonakkoord: Nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling
De laatste versie van de arbeidsvoorwaardenregeling (en de bijbehorende) circulaire is 2018-C.
Arbeidsvoorwaardenregeling 2018-C per 01-07-2018
Circulaire arbeidsvoorwaardenregeling 2018-C
Bijlagen bij circulaire 2018-C
Veelgestelde vragen over de circulaire

Veelgestelde vragen

Rondom de aanstelling van een medewerker in de kerk kunnen zich nogal wat vragen voordoen. Vaak zijn de omstandigheden van het geval van belang voor een juiste afhandeling van de vraag. Op de meest gestelde vragen over de arbeidsvoorwaarden in het algemeen kunt u hier antwoorden vinden. Voor vragen over werknemers in een specifieke functie kunt u hierboven doorklikken naar de betreffende pagina.

 • Wat is een kerkelijke medewerker?

 • Wat is het verschil tussen een kerkelijke medewerker en een kerkelijk werker?

 • Wie gaan er over de arbeidsvoorwaarden(regeling)?

 • Mogen we ook gebruik maken van een ZZPíer?

 • Waar moet ik op letten bij tijdelijke contracten?

 • Wat is een volledige werkweek en hoe bepaal ik de arbeidsomvang in mijn contract?

 • Wat zijn de arbo-verplichtingen van een kerkelijke werkgever?

 • Wat zijn de regels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

 • Hoe zit het met ontslag van een kerkelijke medewerker?

 • Mag een kerkelijke medewerker doorwerken na zijn pensioen?

 • Hoe is het pensioen geregeld?

 • Ik heb meer/andere vragen