Collecteer mee in 2014!

Kerken helpen! Dat is in het kort gezegd het doel van het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie.

Dankzij de bijdragen van de plaatselijke gemeenten kan in 2014 de steun aan het (wereld)diaconale en zendingswerk doorgaan. Ook het jeugdwerk en het missionaire werk is alleen dankzij die steun voort te zetten.

XXX 

Januari​ Februari​
05  02 Kerk in Actie Werelddiaconaat​ - Bouwen aan een beter bestaan: Duurzame energie in Noord-India.
12​ 09

Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in Jorwerd

19 Zondag voor de Eenheid​  Oecumene - Geloven in verbondenheid 16
26

Catechese en Educatie - Waar geloof verder gaat!

23
Maart April
02 06​

40dagentijd - 5
Kerk in Actie Diaconaat​ - Sta stil bij eenzaamheid op straat

09

40dagentijd - 1
Voorjaarszendingsweek ​ - Sta stil bij ouderen in Moldavië

13​ Palmzondag
Kerk in Actie Totaal - Sta stil bij droogte in Burkina Faso
16 40dagentijd - 2
Werelddiaconaat​ - Sta stil bij arme boeren in Myanmar
20​ Pasen
Jeugdwerk (JOP)​ - Voor alle leeftijden
23 40dagentijd - 3
Binnenlands Diaconaat - Sta stil bij armoede in Nederland
27​ Eredienst en Kerkmuziek​ - Een lied van geloof
30 40dagentijd - 4
Zending​ - Sta stil bij inheemse volken
Mei Juni
04 Missionair Werk en Kerkgroei -Twintigers Woerden 01​ Wezenzondag
11 08​ Pinksterzendingsweek - Van plattelandsmeisje tot vroedvrouwl​
18 15​ Werelddiaconaat​ - Rechten voor iedereen!
25 22​
29​
Juli Augustus
06​ Jeugdwerk Protestantse Kerk -
Kind in de kerk​
03​
13 10​
20 17​ Zomerzending​ - Ken je buren
27 24​
31​
September Oktober
07 Missionair Werk - Help de nieuwe kerk in Rotterdam 05​ Israël​zondag
Kerk & Israël​ - Verbonden met Gods volk
14 Jeugdwerk Protestantse Kerk -
Je bent jong en je gelooft
12​ Werelddiaconaat​ - Nepal
21 Vredeswerk​ - Opkomen voor vrede en gerechtigheid 19​
28​ ​Suggestie:
Week tegen eenzaamheid - Nieuw Roosevelthuis
26​ Rondom Hervormingsdag -
Samen de uitdaging aangaan
November December
02 Kerk in Actie
Najaarszendingsweek​ - Geloof in Zambia
07 Protestantse Kerk Pastoraat​ - Pastoraat ook buiten de kerkmuren
09​ 14
16 Kerk in Actie Diaconaat​ - Geef voor het kind! 21
23 Collecte eigen gemeente​ 25​ Kerst: Kerk in Actie Kinderen in de Knel​ - Ieder kind verdient een Jozef!
28​
30 Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei -
Op naar honderd pioniersplekken!
31 Eindejaarscollecte - Collecte eigen gemeente​
  

 XX

18
 keer aangeraden
  • Printen