Nieuw Roosevelthuis

Het diaconale vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom heeft de Protestantse Kerk in Nederland besloten het F.D. Roosevelthuis en het conferentiecentrum Hydepark op het landgoed Hydepark (Driebergsestraatweg 50 te Doorn) te vervangen. Het nieuwe gebouw, met als naam 'Nieuw Hydepark' wordt een ‘huis voor de kerk’. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie.

Compassie

Iedere gemeente binnen de Protestantse Kerk zet zich via haar diaconale werk in voor hen (binnen en buiten de christelijke gemeente) die tussen wal en schip geraakt zijn of dreigen te raken. De kerk heeft compassie met ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken, dementerenden en mantelzorgers.

Ds. Gerrit de Fijter, voorzitter werkgroep fondsenwerving: “Wij hebben al veel langer door wat participatiemaatschappij betekent. Dat hebben we geleerd van Jezus Christus. Iedere diaconie zou zich daarom mede-eigenaar van het nieuwe F.D. Roosevelthuis mogen weten!”

Presentatie, cursus, conferentie, meeting...
Het Conferentiecentrum van het Protestants Landelijk Dienstencentrum beschikt over ruimtes en zalen van verschillende groottes.
Het Guesthouse biedt goede accomodatie voor meerdaagse activiteiten.

Lees meer