40dagentijdcampagne 2016: Ik ga. Zet een stap naar de ander

40dagencampagne Kerk in Actie

De 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie nodigt uit om stil te staan bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. Er zijn verschillende manieren waarop gemeenten aan kunnen sluiten bij de 40dagentijdcampagne.  

​Route 1  - In 40 dagen de wereld over

In de 40dagentijdcampagne kunnen gemeenten ervoor kiezen om elke zondag met de collecte een ander project te steunen. Bij deze zondagen zijn te downloaden: filmpjes, presentaties, en collectefolders.
>Lees meer over Route 1 - In 40 dagen de wereld over

Route 2 - 40 dagen in Ghana

In de 40dagentijdcampagne kunnen gemeenten er ook voor kiezen om zes zondagen één project centraal te stellen. Het project, het werk van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana,  leent zich hier uitstekend voor. Elke week komt een ander aspect aan de orde. Bij deze zondagen zijn te downloaden: filmpjes, presentaties en collectefolders.
>Lees meer over Route 2 - 40 dagen in Ghana​

Zet een stap naar de ander - organiseer een Micha-cursus

De Micha Cursus helpt mensen om hun gaven te ontdekken en de stap te zetten van woorden naar daden. De cursus is bedoeld voor groepen in de gemeente en bestaat uit zes bijeenkomsten en een praktische activiteit. Daarnaast is er de Micha Cursus Light, met twee bijeenkomsten.
>Organiseer een Michacursus in 40dagentijd​

Campagnematerialen 40dagentijd

Voor de 40dagentijdcampagne zijn er allerlei materialen gemaakt, zoals een campagneposter, 40dagentijdmagazine, een lijst met sprekers over de projecten, spaardoosjes, en liturgiegids. Al deze materialen zijn gratis te downloaden.
>Download materialen

19
 keer aangeraden
  • Printen

40dagentijdspaardoosje

Met dit spaardoosje kun je ook thuis sparen voor de campagneprojecten. Voor jong en oud.
Download het spaardoosje voor de 40dagentijd 2016.

Lees meer