Solidariteitskas

De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. 

Specifieke voorwaarden

Aan de toekenning van subsidie zijn specifieke voorwaarden verbonden. De nadruk ligt op een goede uitvoering van de kerntaken in de gemeente, zoals pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten. 

Dat betekent dat aanvragen die het gemeentezijn veilig stellen of verbeteren, voorrang krijgen. De levensvatbaarheid en de opbouw van de gemeente staan voorop. Daarvoor benodigde veranderingen in de huisvesting die de opbouw van de gemeente ten goede komen, worden zeker meegewogen.  

De noodzaak tot samenwerking

Soms kan het delen van een predikantsplaats, of een beroep op andere kerkelijke werkers een goede oplossing zijn. Bij de uitvoering van de Solidariteitskas wordt hier krachtig op aangedrongen. 

Aanvraag

De gemeente (college van kerkrentmeesters) vraagt om subsidie door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de Commissie Steunverlening, p/a Bureau Steunverlening Protestantse Kerk, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

In de aanvraag staat een beknopte beschrijving van het project, het doel van het project, de verwachte kosten en de reden waarom de gemeente de kosten zelf niet kan betalen.

 
50
 keer aangeraden
  • Printen