Modellen Jaarrekening en Begroting

De kerkorde van de Protestantse Kerk schrijft voor dat elke gemeente of kerk een jaarrekening met een controleverslag en een begroting aan moet bieden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB).

De RCBB’s hebben gezamenlijk modellen ontwikkeld voor  het opstellen van de jaarrekening en de begroting. De modellen zijn gemaakt in EXCEL en  zijn voorzien van een toelichting.

Modellen Jaarrekening en Begroting

Het nieuwe model voor de Jaarrekening kan worden gebruikt door zowel de gemeente als de diaconie; in deze versie is  een controleverslag toegevoegd, evenals een ANBI-format waarmee u uw exploitatiecijfers kunt publiceren. Voor de begroting blijft voorlopig de oude versie nog gehandhaafd.
Om het model goed te gebruiken, is het van belang dat gemeente en diaconie hun  administratie volgens dit model  inrichten.  Deze nieuwe versie van Jaarrekening en Begroting  zorgt ervoor dat de RCBB's de cijfers in hun eigen omgeving kunnen benaderen.

Downloads Model Gemeente 


Downloads Model Diaconie

Eigen model: verplichte onderwerpen

Wilt u toch liever de jaarrekening en/of begroting in uw eigen model aanleveren, dan moeten deze documenten in elk geval de volgende informatie omvatten:

  • algemene informatie (zie pag. 2 van tab 'Alg. info gemeente' uit het model);
  • verklaringen Kerkenraad, kerkrentmeesters resp. diakenen (zie tab 'Verklaringen intern' uit het model);
  • volledige jaarrekening of begroting, inclusief een specificatie van de onderliggende balanscijfers;
  • exploitatiekosten;
  • toelichting op de jaarrekening en/of begroting (zie tab 'Grondslagen' en 'Toelichting' uit het model).
  • controlerapport (zie tab 'Controle' uit het model).


>Zend de stukken zoveel mogelijk digitaal in aan uw RCCB, voor de in de kerkorde genoemde data in juni en december.

 ANBI inleesdocument (ET-formulier)

Ten behoeve van de verdere digitale verwerking van de cijfers van uw gemeente en diaconie vragen wij u dringend daarbij gebruik te maken van onderstaand ANBI inleesdocument (ET-formulier). Met dit document beschikt u over een samenvatting van uw exploitatiecijfers in ANBI format. 

>Zend ook dit document zoveel mogelijk digitaal in; zo kan de RCBB uw gegevens elektronisch snel verwerken.

Handleidingen

>Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij uw RCCB   

 
51
 keer aangeraden
  • Printen