Modellen Jaarrekening en Begroting

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft voor dat elke gemeente of kerk een jaarrekening met een controleverslag en een begroting aan moet bieden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). 

De RCBB’s hebben gezamenlijk modellen ontwikkeld om het opstellen van de jaarrekening en de begroting te vergemakkelijken. Het model is gemaakt in Excel en is voorzien van een toelichting. Het model én de toelichting kunt u van deze pagina downloaden, tevens de controlerichtlijnen en enige rekenmodellen. Om het model goed te gebruiken, is het van belang uw administratie volgens dit model in te richten.  

Zend de stukken zoveel mogelijk digitaal in. De TWF-versie maakt het voor de RCBB's mogelijk de cijfers te benaderen in hun eigen omgeving.

Downloads Gemeente 
 
Downloads Diaconie 
 
Handleidingen 
44
 keer aangeraden
  • Printen